Testo della canzone Roots recall (Sud Sound System), tratta dall'album Sta Tornu

Roots recall - Sud Sound System

Nu nce nienti ca ne po fermare
La musica brucia intra lu core
Lu tiempu po puru passare
Ma ddhru spiritu intra de mie numore

Lu core me tice falla
Lu corpu me dice balla
La capu me dice dilla
La musica è cosa bella
Cu iddrha tuttu brilla
Puru lu tiempu della
Vita toa culla
Luce te nna stella
E allora moi tilla moi balla moi falla
Tutta la forza ca tieni intru talla
In modu sienti intra de tie ddhra uce
Ca te tice intra la vita nu tocca mai se molla

Nu nce nienti ca ne po fermare
La musica brucia intra lu core
Lu tiempu po puru passare
Ma ddhru spiritu intra de mie numore

A ddhu c'è indifferenza
La musica ci pensa
Te ne tira fore te ntra l'indifferenza
Pesca intra ddhe tie ddhra voglia te rivalsa
Fiumi te rime intra sta terra arsa
A ddu le speranze ormai sembranu finite
La musica è n'amicu ca te cura le ferite
È la porta de accessu su la verità
Ieni mo 'nfacciate intra sta realtà
Se te zzicca se tacca se avvolge se stringe
Se 'ncoddrha de subbrha se avvinghia
Te stringe la cinghia iddhra te lusinga
La vita te cangia e ci ole la cangia
Se me tocca allu core na botta me pija na cotta
Oimme comu scotta
E lu fuecu e la luce ca me tae la rotta
E nu viaggiu continuu ovunque me porta

Basta cu teminti e la faci
E tuttu te presci
Lu buenu tie idi
Basta cu te minti e la faci
E tuttu te priesci
Insieme agli amici
Ne sciamu moi

Era nu seme intra la terra
Nui l'imu chiantatu
De iddhra è bessutu,
E bé cresciutu
Tantu tiempu imu spettatu
E ci lu fuecu l'ha ntisu
Poi n'ha cumpagnatu,
E be cresciutu
Riesti sciamunne
Moi su stu stile
Ca ni libera percé
Face capire
Ca nu pozzu vivere
Senza cu fazzu
Quiddru ca addhru cridere

Pe quistu moi mpunnamu perché provamu
Piacere quannu ne mentimu cu lu facimu
Lu gustu ete tantu e lu sentimentu
Te ognunu de nui è lu condimentu
Ca sempre amu servitu
A ci n'à secutatu
Ca l'à preferitu perché è propriu sapuritu
Sciucannu amu ncignatu
E ancora osce ete nu sciocu
Fattu sempre cullu preciu clla gioia e culla capuCredits
Writer(s): Federico Vaglio, Fabio Miglietta, Alessandro Garofalo, Pierluigi De Pascali, Fernando Blasi, Raffaele Leo
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Disclaimer: i testi sono forniti da Musixmatch.
Per richieste di variazioni o rimozioni è possibile contattare direttamente Musixmatch nel caso tu sia un artista o un publisher.

© 2021 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini

Rockol

  • Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
  • Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
  • Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
  • Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
  • È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.