Testo della canzone Ene moi (Sud Sound System), tratta dall'album Lontano

Ene moi - Sud Sound System

Don Rico-Terron Fabio-Nandu Popu Treble
Rit.: Sud sound system ene moi, chiama tutti quanti a quai
Promuove musica bona, pe ogne vagnone e ogne vagnona!
Sud sound system ene moi, chiama tutti quanti a quai
Promuove musica bona, pe ogne vagnone e ogne vagnona!
Rico Sciamu, moi sciamu, tutti all'aria cu le manu
Danza ca é buenu quannu l'animu nci mentimu
Chinu sienti chinu lu spiritu cu stu suonu
A qua mienzu nu bete esclusu nisciunu
Quista é la cosa ca a mie me mpaccisce
Quannu la musica é capace cu unisce
Tante persone puru ca su diverse
Iddra é potente percé sempre nci riesce
Già a prima mane quannu la sentu me disceta
Comu acqua a nfacce iddrha me rinfresca
Ca me trase ritta ritta intra l'osse
E cu na lirica de capu se n'esse.

Rit.

Fabio Azzame do manu se te piace mo sta storia
Doi suntu le mane ca danu segnu de vittoria
Sud sound, te rinfresca la memoria
Quistu é lu suonu ca allu piacere ni dae gloria
E allora zumpa! Se te sienti ambiziosu all'aria moi
Zumpa! Se te sienti orgogliosu all'aria moi
Zumpa! Se nu si annoiatu te la vita moi
Zumpa! Zumpa! Zumpa!

Rit.

Treble Ui pensaci ce buliti ui
Ma pe unu comu a nui
A quai de lu sistema nu be vittima
Ui pensaci ce buliti ui
Ma pe unu comu a nui
A quai de lu sistema nu be vittima
Quanni faci na cosa comu sia ca ete l'ultima
Quannu nci minti lu core e puru l'anima
Comu lu sud sound sound system
Sullu ritmu nu b'é vittima

Rit.

Nandu Lu ritmu scappa
Babilonia é megghiu, no, cu nu lu secuta
Au a ngiru comu nu guerrieru armatu de ritmica
Rispettu sulu ci l'amore minte in pratica
Disprezzu stu sistema ca ipocrisia predica!
Nu me canusce, eppuru me giudica
Ma ieu me difendu e sparu rime sulla metrica
Cumpagnatu delle note de Pow Pow, no! Nu dannu tregua!

Fabio E allora cotulate. Se te sienti cauta insieme a mie vagnona
Cotulate! Se te sienti pronta insieme a mie vagnona
Cotulate! Se te sienti pronta lu corpu intra la danza
Cotula! Cotula! Cotula! Duma l'accendinu
Se te piace moi sta storia ca sta promuovimu
Se te piacenu sti dj ca moi sta sentimu
Azzame do manu, azzame do manu,
Ca cussi nui ne li sciamu!

Rit.Credits
Writer(s): Ingo Rheinbay, Fabio Terron, Rico Don, Nandu Popu, Treble
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Disclaimer: i testi sono forniti da Musixmatch.
Per richieste di variazioni o rimozioni è possibile contattare direttamente Musixmatch nel caso tu sia un artista o un publisher.

© 2021 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini

Rockol

  • Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
  • Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
  • Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
  • Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
  • È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.