Testo della canzone Articolo 41 (Sud Sound System), tratta dall'album Comu na petra

Articolo 41 - Sud Sound System

Treble, GgD & Terron Fabio

Ane ane, ane ane,
Amara la vita ca nu cane mancu nu cane sape ce bete
Mancu nu cane sape ce bete

Ci stae a ddrhai ma tene la capu a casa
E cu se ne torna no nu bite l'ura
Ci li dice ca cu stae megliu nu 'nci hai pensare
Ma la stecca ogne giurnu se misura
Ci culla capu ritta an terra ae cu face la fila
Cu se mangia lu schifu ca se mangia
Ci stae culla foto della uagnona
E dice ma ci sape se me sta pensa
Quarchetunu stisu subbra la branda
Cullu giornalettu ca poi se la mina
Ci ae allu spacciu cu se mbriaca
Mentre lu nonnu te dice scoppia
E dimme tie comu ete a n'annu de galera
T' ha condannatu stu statu

Ane, ane...

Mo sta cuntanu tre vagnoni terron, treble e lu medesimu
De articulu quarantunu nde tenimu unu petunu
Cu ne liberamu de stu statu patrunu
N'annu de naia te 'rria comu na mannaia
Intra la mente la nostra unica soluzione ete
Ca se la vita e' mia ehhh e nu be toa ohhh
E se pe tie militare nu su sanu ieu dicu
Ca pacciu suntu e mintila sullu cuntu
Si ma pacciu ma pacciu ma pacciu
E nu pezzu pacciu ieu te fazzu
E me nde futtu della vergogna ca ole cu nguaia stu vagnone
Ca de la vita se spetta sulu le cose bone
Signor tenente psicologo della mente
Schedame demente ma pacciu veramente
Depresso psicolabile disforico
Nella fattispecie nu fumatore de marjuana
Ca nu bole cu stae in campana

Ane, ane...

Tattiche de guerra pe missioni speciali
Lavaggi de cervieddrhi comu nun nci ndae auri
Unica condizione ca essenu bueni militari
Chini de disciplina correttezze e cazzi vari
Ma na cosa ca nu sapenu ca nu tutti suntu lo stessi
Vagnuni ca s'annu mparati a vivere de iddrhi stessi
Girandu cercannu mparannu pe tanti scopi prefissi
De certu 'nci'anu riusciti perche nu beranu fessi
Ca ci stai de retu a iddrhi de capu te ndiessi
Cullu signor si cullu signor no culli pigghi pe culu ci riesci
Ma ce dici: no!, n'annu de naia nu be pe mie
Ieu la sacciu si ca nu me siervi certamente tie
A mie me serve assai vibrazione intra de mie
Tutte ddhre cose ca me fannu stare buenu cu mie
De tutte ddrhe cose ca m'iu fattu scerrare
Me dispiace comba' lu nome miu lu puei eliminare

Ane ane...Credits
Writer(s): A. Petrachi
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Disclaimer: i testi sono forniti da Musixmatch.
Per richieste di variazioni o rimozioni è possibile contattare direttamente Musixmatch nel caso tu sia un artista o un publisher.

© 2021 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini

Rockol

  • Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
  • Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
  • Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
  • Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
  • È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.