Rockol Awards 2021 - Vota!

Testo della canzone Kooche Ali Chap (Shayea feat. Ho3ein), tratta dall'album Kerm

Kooche Ali Chap - Shayea feat. Ho3ein

I wanna love you and treat you right (I wanna love you and treat you right)
I wanna love you, you every day and every night (I wanna love you, you every day and every night)
I wanna love you

خوبم رفیق هنوز بچه ها روی زمینن از خنده
کوچه علی چپ پاتوقه
سفید شده موی روی شقیقم
دیگه رو حساب نی خرج پول بقیه اش
داشِت انگشت دومیش لباس تنش نی، لُخته یه هاچ بکه
مشکی اگه خرید، رفیق نی یه شام نده
نیمکت سرش خوبه، کلاس تهش، هه
یادته کلاه یکیو برداشتم کلاً که اونم آ بود
با کلاه بود اسمم لای آکولاد
که اگه یه صفحه از رو آب ننوشتم با اولیا زود صبح بیام مدرسه
چه قدر شَر کردیم دهن صُبحیا بسته شه
ولی تو کلی خط کش جایزه گرفتی و منو با خط کشای تو زدن
رخت خواب دو نفره زیر توئه
الان یه کیف سامسونت
من یه دودیِ عشق پول گیر آبجوئه
آبغوره هام شیشه هاش پره
کم مونده اتاقم غرق شه زیر آه
خودمو زدم به اون راه هیچی نفهمم، فهمیدم زدم به این راه
نه یادمه چند سالمه، نه چیزی حالیمه، وایستادم تو ایستگاه

I wanna love you and treat you right (I wanna love you and treat you right) (خوبم رفیق)
I wanna love you, you every day and every night (I wanna love you, you) (آه)

بزرگ شدیم و جای جوش بلوغ
سیبیل در آوردیم و شبا جای حروف الفبا تکلیف چیز دیگه است
مینویسیم آب بابا گرونه پول برق چی پَ
معلمه که خودمونیم هر شب
کارتای صد آفرین جاشو داده پرچم
صبح تا ظهرو سر کاریم هرچند
شیتیلاشم بانک میره نه که لای فرشم
اسباب بازیامم قد کشیده
مثل خودم نیست دیگه پشت ویترینی
باس عمری بدوئی واسش زخم بشی
تازه اونم اگه بکنی تا تهش پیش بینی آه
رنگای شاد جلف شده برام
سفت شده پرام، چِم شده الان؟
نمیدونم أ کجا این فکر شده خراب
تا ایرانی هه، تز شده فرار
علی کوچول دزد شده، کروک مد شده
دروغ کنتورش عکس میره
همچی که تو روت گوه خوره، نفوذ کن پره
نشکونی میشکنتت و در میره
همیشه همینه
هر کی که کم چیده درگیره
درخت بختِ سبز فرداست ولی
هه میرسه دست به برگاش همین

I wanna love you and treat you right (میرسه دست به برگاش همین)
I wanna love you, you every day and every night (I wanna love you, you every day and every night)

مشکل چیه؟ اسکناس نه
مثبت ببین اجتماع است پَ
بن بستی که اشتباست تهش
حتماً میشه قصه هاش تلخ
یا میدی رده فول، یا میشی لنگ پل
خارجی رنگ غرب یا میشی بچه خور
أ هرکی که میبینی لاش میگن این زندگی کـسشره چی میدی پاش؟
حاجی دو روزه این دو روزه رم میخوریم و
لقِ اون حرفا که گفتنی نی
آینده رو ما اجاره دادیم و به جاش خونه مونو یه جا مفت خریدیم
دور أ این شهر، خوبه همیشه ام
نُقلیه ولی نور گیره دریچه اش
توی کلمه ها حل شدنی نی
حاجی آدرس میخوای بدم کوچه علی چپ

نداشتیم تغذیه کفِ کیف واسه زنگ تفریح به علی
ته کلاس همه پیف چون حسن خورده صبحونه
تخم مرغ و بعدش شیر لبه شبیه ته قیف
لوله خودکار و توش کاغذ صاف وسط تخته، میخندن همه
اونا که حتی ستاره هست جلو اسمشون جا ضرب درا میگن تنبله
اما شاگرد ته کلاس به هیچکی نگفت گوه خوردم
نه اسکل کرد کسیو نه دکتر رفت
واسه این که دست بزنین أ گل گفت کلاً (گل گفت کلاً)
چه چپ رفتم چه راست اومدم
انداختم گردن خودم و باهاش یه دور زدم
اما حسن هر وقت تخم مرغ خورد و بو بلند کرد میگفت منم (میگفت منم)

Is this love? is this love? is this love? (میگفت منم)
Is this love that Im feelin? (Is this love that Im feelin?)
Is this love? is this love? is this love?
Is this love that Im feelin? (Is this love that Im feelin?)Credits
Writer(s):
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Disclaimer: i testi sono forniti da Musixmatch.
Per richieste di variazioni o rimozioni è possibile contattare direttamente Musixmatch nel caso tu sia un artista o un publisher.

© 2021 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini

Rockol

  • Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
  • Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
  • Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
  • Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
  • È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.