Rockol Awards 2021 - Vota!

Testo della canzone Kalameye Oboor (feat. Ali Owj, Sadegh & Ho3ein) (Pishro, Ali Owj, Sadegh & Ho3ein), tratta dall'album Persian Rap Compilation, Vol. 1

Kalameye Oboor (feat. Ali Owj, Sadegh & Ho3ein) - Pishro, Ali Owj, Sadegh & Ho3ein

کمک میخوای؟؟
اگه اون چیزی که تو قلب و روحته درست حس کنی و به زبون بیاری حله
بزن بریم
کلمه ی عبور رو داشته باشی حله
جلو پیشرو که بزرگترین مافیای قرنه
دورش پره حامیای رپه
حیف رضا نداشته زبون عامیه هرگز
شباشو گذرونده با خیال و قلبش
شایدم میخواست که بکنه آبیا رو زردش
وقتی دنیا تو مافیا و جنگ هست
از لیست من و تو بکنند عالیا رو حذفش
پولدار بشی بکنی مادیاتو هضمش
شایدم حمله بکنند جانیا به تختت
پشت کنسترت ماشینا به صفه
دنبال پُرا برو خالیا به چپت
دنیا پره خوبو بده
پُره مو و کنه
اما کاره ما خلافه زندگی تو روز و شبه
تمام زندگیا تو دود و دمه
میشه خدا بود و واسه بارون آسمونو زدش
کسی نمی پرسه چیه رازه بوی گندت
اگه گند نباشی هم غم میزند توی قلبت
میپاشم به اسمتو میرینم به مغزت
منم بیخالمو میزنم تو خلصه
بسه
بیا که ماله مائه خورشید من هنوز امید دارم
(من هنوز امیدوارم)
هممون قرصیم هممون صبحیم هممون مشتیم با هم
صادق
سیک تیر
نرو تو مخه من
کیف، جیب
تمام روز من، میگذره با این دوتا
نه چتم و نه معتاد
دنیائئ که داریم مال یه خدائه نه دوتا
نه این که من بدم و تو خوبه،خُـب نه حاجی
دنیای تو قشنگه اما توی نقاشی
دنیای من کثیفه آدمای توش هم
به فکر جیب و رسیدنِ غنیمت تو جنگ
بالای سرمونم هردو که یه رنگه
مال تو که صاف، همون آبی رنگ قشنگه
کسی نی که حاجی واسه برد نجنگه
از خودت بگیر تا اون نشه خورِ زرنگه
فرق ما تو باخته هاست
تو دادی رفت من دادم بالای ساخته هام
هه
جا اینکه رویامو پازل بچینم
ترجیح میدم حقیقتو واضح ببینم
بیا که ماله مائه خورشید من هنوز امید دارم
(من هنوز امیدوارم)
هممون قرصیم هممون صبحیم هممون مشتیم با هم
اوج
تشنه ی نوازشو لالائی مامان
روز به روزم داره سنم بالا میره داداش
اصلا حنجرمو واسه کی باید من جر بدمو
عاشق کی باش اصلا به کی باید دل بدم
اگه باشی توی خیابونا، لاش خور
یهو دیدی پول و جیبتو همه رو باد برد
هه هه
اونقدی خنده داره که یهو سر پولِ مواد میفروشی حتی پاتو
همیشه دوست داشتی تو یجورایی سر باشی
حتی به خودت و دور و وریاتم شک داری
جامیده قلم پا میده قلم تا کلمات پاپیچت بشند بگی گ-ایده طرف
هه ببین حاجی ادا در نیار
شبیه اونایی نباش که هستند برادر نما
تو به سگای دورتم هنوز داری باج میدی
ما هم با بنزین بالا سر باراباس تو تاریکی
تا بزنیمش آتیش، خیابون رنگِ خون بشه و توهم بشی قاطیش
نشین و پاشو لاشی
بیا که ماله مائه خورشید من هنوز امید دارم
(من هنوز امیدوارم)
هممون قرصیم هممون صبحیم هممون مشتیم با هم
حصین
آ آ آ
من... تنهام، مث ماهی توی تنگ
فکرم دریاست، نه که آبه توی حوض
یه مغزه نیمه پُر
یه افسری که خُرد
تازه فهمیده جنگه، پس ضریبِ بـُـرد
بالا نرفته میبینی که پائین اومد
تمام عمرتو دادی و وایسادی تو صف
تا دری بازشه که بری
نماش باشه دلی، هنوز مهاجری، چه قدر ک.س و شعری
اه
امثال منن صاحب ترقیاش
نه شبیه توئه نه کوچیکه مث بقلیهــات
من میخوام آزاد بگم با داد راز بگم و اسممو با "س" ـیِ "ص" "ض" بگم
جوابه قانونارم دله من میده
من دوست دارم ریسکو با دیدی سنجیده
کشته هارو تو قبر
سوختِ کاره جا حرف
سختی پیچو با یه انتهای راحت
من دوست دارم اینارو چون حقیقته
قانونه دله من شبیه قانون طبیعته
که میگه دوست داری بکن، هنوز داری کپُن
تو زنده برای یه زندگی کُپل
هه ههCredits
Writer(s):
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Disclaimer: i testi sono forniti da Musixmatch.
Per richieste di variazioni o rimozioni è possibile contattare direttamente Musixmatch nel caso tu sia un artista o un publisher.

© 2021 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini

Rockol

  • Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
  • Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
  • Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
  • Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
  • È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.