Testo della canzone Muttetta antica (Mino Reitano), tratta dall'album Calabria mia

Muttetta antica - Mino Reitano

Nda sparamu na muttetta antica?
Ttaccati vui, demetrio aroi

Caru cumpari chi vegnu a diri,
Eu nu biccheri i vinu vi voghiu offriri,
Se ci tiniti l'avit'accittari
Di fronti a tutta sta conversazioni.

Caru cumpari vi l'accettu i cori,
Lu sacciu fari prestu u me doviri,
Però m'ata spiegari la ragiuni,
Ca tutt'an trattu vui, siti i bon cori.

Caru cumpari non v'è richiamari,
Vui siti puru libiru i ccittari,
L'offerta vi la fazzu ed è un onori,
Ca i San Giovanni sannu arrispettari.

Cumpari non è n'offesa stu parrari,
Vi fazzu na preghira mat'ascultari,
Cu mia nc'i sunnu amici e ann'ambiviri,
All'urmu non è giustu cann'arristari.

Si sunnu amici l'ata prisintari,
E dundi sunnu s'anna dichiarari,
A butti e pronta e puru li biccheri,
Mu mbivunu l'amici e me cumpari.

Chiustu è ndon Micu e veni di la Sila,
Chiustu è n'amicu di Sciumara i Muru,
Cumpari Caitanu è di la Chiana,
Cumpari nToni scindi di Prunella.

Stringimu boni amici sti quattr'ossa,
Ca simu nta potia e no nta fossa,
Chiamativi a mbiviri e mi presentu,
Eu sugnu ncristianu e mi la vantu.

L'onuri è tuttu u nostru o me cumpari,
Mu nda settamu o tavulu a mbiviri,
E mi vi damu puru soddisfazioni,
Volendu ndi potimu mbriacari.

Cu li paroli e li ragiunamenti,
S'aggiustanu li cosi senza stenti,
E pe finiri in paci chi presenti,
Facimu nu salutu a tutti quanti,
Facimu nu salutu a tutti quanti.Credits
Writer(s): Mino Reitano, Franco Reitano, Antonio Roda', Giuseppe Alampi
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Disclaimer: i testi sono forniti da Musixmatch.
Per richieste di variazioni o rimozioni è possibile contattare direttamente Musixmatch nel caso tu sia un artista o un publisher.

© 2021 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini

Rockol

  • Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
  • Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
  • Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
  • Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
  • È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.