Testo della canzone I cani (Il Parto delle nuvole pesanti), tratta dall'album Roccu u stortu

I cani - Il Parto delle nuvole pesanti

Eh vistu cose ca vua mancu si riusciti a nascere e a mora,
A mora e a nascere,
A nascere a mora pì deci vote vi putiti immaginà...
Ma veramente vi pensate ca iu mi scantu?
Io un sacciu chi dé a paura!
Aru paise...
Canuscìa tri cani...
Vabbùanu...?
Si tri cani venìanu da stessa figliata,
Sulu ca unu era diventatu dua vote chiù ranne i
Latri, senza esagerà era avutu mìanzu metru e chiù.
Mentre i due canicìaddri si ni stavanu sempre pé proprio contu,
E su stati l'unici cani ch'é vistu in vita mia ca
Un'appartenìanu a nuddru, unu era u patrune i latru.
Mentre u cane ranne avìa nu patrune,
Nu patrune uomo e si ni stava sempre cu iddru
Tuttu u iùarnu, attaccato ara coscia e forse...
Pé sta ragiune avìa 'na tremenda gelosia un suppurtava a
Libertà di due canicìaddri ca un'appartenìanu a nessunu e infatti...
Quando li scontava per a via ci iettava tremendi latrati,
Ma i caniciaddri un nu calculavanu,
Continuavano u loru caminu,
Uno apprìassu a latru, cittu cittu e bùanu bùanu.
Ma nu iùarnu, u cane ranne era senza patrune e scontò per a via
N'atra vota i due fraticìaddri a bloccato loru u caminu e a
'Ncuminciatu ad abbaiari accussì forte chi i ricchie di
Due canicìaddri si su misi a vulare cumu foglie aru vìantu.
Ma puru sta vota, pè quantu fu possibile, i due canicìaddri
Si ni futtìrono e allura u cane ranne u 'ncià vistu chiù da raggia ci
Si su 'nchiuti l'ùacchi i sangu ed è
Zumpatu 'ncùaddru ari fraticìaddri pi si sbranà.
Ah guerra...
Picchì accussì fu chiamata aru paise.
Durù quattru iùarni e quattru notte e nessunu si putìa avvicinà per e
Sparte, picchì si nno morìa di sicuru puru iddru,
Picchì sti cani si davanu certi muzzicuni,
Certi muzzicuni chi dìanti, tin tin,
Si sentìanu cozzare l'unu contro all'atru ed era...
Nu rumure cussì forte ca u putìanu senta puru i latri paisi.
Ma a notte du quartu iùarnu, per e ferite,
I cani i 'ncià facìanu chiù a si scirriare.
Si fermarunu, unu i 'na banna, u cani ranne,
Mentre i canicìaddri i latra menzina,
Guardannusi intra l'ùacchi sulu cu odio, ma...
Per u sangu persu, i cambi spezzate,
I ricchie muzzicate, i cude muzzicate, i dìanti rutti su mùarti...
Su mùarti cumu a cani...
E vua veramente vi pensate ca iu mi scantu?



Credits
Writer(s):
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Disclaimer: i testi sono forniti da Musixmatch.
Per richieste di variazioni o rimozioni è possibile contattare direttamente Musixmatch nel caso tu sia un artista o un publisher.

© 2021 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini

Rockol

  • Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
  • Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
  • Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
  • Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
  • È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.