Rockol Awards 2021 - Vota!

Testo della canzone 12 Be Bad (Ho3ein feat. Sohrab Mj), tratta dall'album Frequency

12 Be Bad - Ho3ein feat. Sohrab Mj

عمو کجایی؟ بابا نیستی بیا بزن زیرش داداش، روشن شی (چی؟ آه)

فازا فضاییه، جو سنگینه
کوچه های اطرافو بستن دیگه
یکی یه چی دستم میده
میگم بسمه حاجی، این بد سمیه (بیا)
دیر شده اینا تازه دارن میان (بیان)
دستشون گله، انگار خواستگارن اینا
اونام که یکم تازه کارن بیان
پا بد میشن و یهو فاز مارم میگان
این طرفا تو مثبتی نیا
اینجاها نیس حاجی صحبت حیا (نه)
سوسکی میان اَ پشت در حیاط و
لنگا میرن برا مشتری هوا
شب میشه باز دراکولام من (به به به)
لوله میشن چرا پولام من؟ (پر پر پر)
یه سریم روی مالی هنگیدن
لاین بازا مشغول خالی بندی ان

همه ساکتن تا میام تو در
داشیام پررو، مافیان تو شهر
زاخارامم همه گنگ بازن عشقی
با رحمتی مشغول سنگ کاغذ قیچی
صدا آژیرا رو نشنیدم، نه
اگه بریزنم cash میدم (حله)
این طرفا تا تهش گیرن
یازده بیان پیشمونم هشت میرن، اَه

این جا 12 به بعد
هر کی می بینی دورمه
اَ سیبیل تا ممه
خودش یه پا بچه لاته (لاته)
تو رو می خوره بدون شک
12 به بعد
چاقیم، اصن نمی خواد راه بیای، تو بگو ما میایم
پیش هر کی بالاخواهته
اونم خرجشه یه دونه چَک (کی؟)

این جا 12 به بعد (خب؟)
چفته اون لاشخوره هر چی کف شهر
هر کی که تخم داره نگاه کنه چپ
می بینه که بد تو جا داره و می خوره چک، همه داشا
همه ورق، همه کاسب
به ما خوردی جا برو، نمی بره آست
همه جورم سوخت داریم برا پروازت
تو اون جیبم سنگ، تو اون یکی الماسه، چاقال چی می خوای؟
اصن اَ کجا ظهور کردین؟
کِی لات شدی شما، به کدوم تقویم؟
لاشی شل کن، یه گوشه نبین بیشتر فیلم
ما که می فهمیم
پَ دروغ تعطیل زاخار

میگی زده غیبم
آره، ولی هر موقع بیام اینا شِیون
دو-سه نفر اَ مارم دیرو دادن پیگرد
نمی گیرم تخمم، میشه با یه تلفن اوکی کرد
اَه، واسه همین میکروفون و رپ فارس
به چشمم تریبون لحظه هاس
می کنم گاهی لای درو باز
پس نخواه اتو کشیده بخونم مث یاس (از چی بگم؟)
خب، زدم تو خون، پول، وول
بد، خوب، تأثیراتش هر چی بود روم موند
پودر شد پول، پلیسم که زوم شد روم
تو رو بگیرن این طرف میگن: "هوم جون، کون، چاق"

این جا 12 به بعد
هر کی می بینی دورمه
اَ سیبیل تا ممه
خودش یه پا بچه لاته
تو رو می خوره بدون شک
12 شب
چاقی، اصن نمی خواد راه بیای، تو بگو ما میایم
پیش هر کی بالاخواهته
اونم خرجشه یه دونه چَک (آدرس بده بابا)
بخواب تو چون...

شب میشه حاجی پاتِ پاته
12 به بعد همش خاطرات خوب
پرروئه این جا چاک لاته
گنده شونم که خاک پاته اَه
بابا مشکلا حل پاته
فقط لب تر کن که کی سد راهته
حل چشاته، هر کی که بچه لاته
ما رو حفظ کرد، انگاری "و إن یکاد"ه
ششش، نکنی نطق زیاد
میگم عمو یه چی بهت بده ذوب بشیا!
باش مراقب خوشگلیات
نمی کشی بده من که داریم گشنه زیاد

چشامون اَ اون کاسه خونا
بگو کون لاتا بودی تو یا لات کونا؟
آه، دنبالمونن تو آسمونا
ما که کف خیابونیم مث پاسبونا، بیا
بذا یه چی بگم فاز اونام عن شه
هر جا که بریم زمین واسمون باز فرشه
چاقال نخواه از آش کاسه تون داغ تر شه
کاری می کنیم که یهو استخونات کج شه
لفظامم مو به مو راسته
(آه) کسی نمی تونه روبرو واسته، نه
بیست-چهاری وصلیم به تهران
اینا 12 میرن خونه سیندرلان، عمو

12 به بعد
(عمو) کی اومده؟ (لفظش درسته)
هنو بیداریم
12 به بعد
(دعوا سر خط)

12 به بعدCredits
Writer(s): Tazad Music
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Disclaimer: i testi sono forniti da Musixmatch.
Per richieste di variazioni o rimozioni è possibile contattare direttamente Musixmatch nel caso tu sia un artista o un publisher.

© 2021 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini

Rockol

  • Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
  • Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
  • Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
  • Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
  • È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.