Rockol Awards 2021 - Vota!

Testo della canzone Kalameye Oboor (feat. Reza Pishro, Sadegh & Ali Owj) (Ho3ein feat. M. T-dey, Reza Pishro, Sadegh & Ali Owj), tratta dall'album Kalameye Oboor (feat. Reza Pishro, Sadegh & Ali Owj)

Kalameye Oboor (feat. Reza Pishro, Sadegh & Ali Owj) - Ho3ein feat. M. T-dey, Reza Pishro, Sadegh & Ali Owj

کمک میخای؟
اگه اون چیزی که تو قلب و روحته درست حس کنی و به زبون بیاری حله
بزن بریم
کلمه عبورو داشته باشی حله
جلو پیشرو که بزرگ ترین مافیایه قرنه
دورش پره حامیایه رپه حیف
رضا نداشته زبون عامیانه هرگز
شباشو گذرونده با خیالا قلبش
شایدم میخاسته بکنه آبیارو زردش
وقتی دنیا تو مافیا و جنگه
از لیست من و تو کنن عالیارو حذفش
پولدار بشی کنی مادیاتو هظمش
شایدم حمله بکنن جانیا ب تختت
پشت کنسرتت ماشینا به صفه
دنبال پرا برو خالیا به چپت
دنیا پره خوب و بده پره موم و کنه
اما کار ما خلاف زندگی تو روز و شبه
تمام زندگیا تو دود و دمه
میشه خدا بود و واسه بارون آسمونو زدش
کسی نمیپرسه چیه راز بویه گندت اگه گند نباشیم غم میریزن تو قلبت
میپاشن به اسمتو میرینن به مغزت
منم بی خیالمو میزنم تو خلصه،بسه
بیا که ماله مایه خورشید
من هنوز امید دارم(من هنوز امیدوارم)
هممون قرصیم،هممون صبحیم،هممون مشتیم باهم
سیکتیر
نرو تو مخه من
کیف جیب
تمامه روزه من میگذره با این دوتا
نه چتم و نه معتاد
دنیایی ک داریم ماله یه خدایه نه دوتا
نه این که من بدمو تو خوبه خوب نه حاجی
دنیایه تو قشنگه اما تویه نقاشی
دنیایه من کثیفه آدمایه توشم
به فکر جیب و رسیدن غنیمت تو جنگ
بالایه سرمونم وره توکه یه رنگه
ماله تو ک صاف همون آبی رنگ قشنگه
کسی نی ک حاجی واس برد نجنگه
از خودت بگیر تا اون نعشه خور زرنگه
فرق ما تو باخته هاس
تو دادی رفت تو دادی رفت من دادم بالایه ساخته هام
هه،جایه این ک رویامو پازل بچینم ترجیح میدم حقیقتو واضح ببینم
بیا که ماله مایه خورشید
من هنوز امید دارم (من هنوز امیدوارم)
هممون قرصیم،هممون صبحیم،هممون مشتیم باهم
تشنه ی نوازش و لالایی مامان
روز به روزم داره سنم بالا میره داداش
اصلا حنجرمو واسه کی من باید جر بدم و عاشق کی باشم اصلا به کی باید دل بدم؟
اگه باشی تو خیابونا لاشخور
یه هو دیدی پول و جیبتو همرو باد برد
ههه،اونقدری خنده داره که یه هو سر پول مواد میفروشی حتی پاتو
همیشه دوس داشتی تو یه جورایی سر باشی
حتی به خودتو دور و وریاتم شک داری
را میده قلم پا میده قلم تا کلمات پاپیچت بشن بگی کاریه تلف
ببین حاجی ادا در نیار
شبیه اونایی نباش که هستن برادرنما
همش داری میگیری فاز لاتی
اما تو هیچی نیستی یا یه پا خایه مالی
تو به سگایه دورتم هنوز داری باج میدی
ماهم با بنزین بالا سره باراباس تو تاریکی
تا بزنیمش آتیش
خیابون رنگ خون بشه و توهم بشی قاطیش
نشینا پاشو لاشی
بیا که ماله مایه خورشید
من هنوز امید دارم(من هنوز امیدوارم)
هممون قرصیم،هممون صبحیم،هممون مشتیم باهم
آاا
من تنهام مثه ماهی تویه تنگ
فکرم دریاس نه ک آبه تویه حوض
یه مغز نیمه پر یه افسری که خورد
تازه فهمیده جنگه پس سری به پل
بالا نرفته میبینی ک پایین اومد
تمام عمرتو دادی و واستادی تو صف
تا دری بازشه که بری
نباش باشه دلی
هنوز مهاجری
چقدر کُصُشری اه
امثاله من حساب ترقیات
نه شبیه توعه نه کوچیکه مثه بغلیات
من میخام آزاد بگم
با داد راز بگمو
اسممو با 《ص》صاد ضاد بگم
جواب قانونارم دله من میده
من دوست دارم ریسکو با دید سنجیده
کشته هارو تو قبر سوخته کارات جا حرفو سختیه پیچو با یه انتهایه راحت
من دوس دارم اینارو چون حقیقته
قانون دله من شبیه قانون طبیعته
که میگه دوس داری بکن هنوز داری کپن تو زنده ای برای یه زندگی کپل
ههه هههCredits
Writer(s):
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Disclaimer: i testi sono forniti da Musixmatch.
Per richieste di variazioni o rimozioni è possibile contattare direttamente Musixmatch nel caso tu sia un artista o un publisher.

© 2021 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini

Rockol

  • Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
  • Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
  • Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
  • Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
  • È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.