Testo della canzone We Niemer Witterweis (Greis), tratta dall'album 3

We Niemer Witterweis - Greis

Wär isch bis da häre cho mit dir
Wär bestimmt wis witer geit
U wenn das fertig isch
Wär isch immer dert bi hertem Ärger
Wird mit jeder Krise stärcher
Wär chas richte de we niemer witterweis

I bi nie wäg
I bi überau
Bi geng bi dir
Du gseh mi ni
Du weisches
S längt nur das a mi dänksch
Und i bi hie u existiere
Du füusches
Ligge näb dir
Häb mi
Mir gö bis am Änd
Mir zieh bis ewig witter
Ga nid wägg i häb di
Läbe dä Momänt
Blib hie bis d Wecker lüttet
Bhaut mini Stimm i dim Ohr
Nomau
So lang u so viu wide wosch
Si wider a däm glychen Ort
Und i blib hie
U i la di nie wider los

Und itzt heimer aui Zit vor Wäut
I verlah di nie
Und solang dass du no a mi dänksch
Bini da bi dir

Wär isch bis da häre cho mit dir
Wär bestimmt wies witer geit
U wenn das fertig isch
Wär isch immer dert bi hertem Ärger
Wird mit jeder Krise stärcher
Wär chas richte de we niemer witterweis

I bi nie wäg
I bi überau
Bi geng bi dir
Du gsehsch mi nid
Du weisches
Ha dr gseit dases de scho geit
We de nur gnue Wiue
U Geduuld chasch zeige
Lug widen itz rousch
Immer überzügt gsi swird en Erfoug
Lug wid di itz trousch
O wes mau verhousch
I bi numeno stouz
Hindernis und chlini Tücke
Bis am Schluss am inedrücke
Immer gwüsst du wirsch mau glücklech
Ize nümm für niemer bücke

U mir hei no aui Zit vor Wäut
I verlah di nie
Und solang dass du no a mi dänksch
Bini da bi dir

Wär isch bis da häre cho mit dir
Wär bestimmt wies witer geit
U wenn das fertig isch
Wär isch immer dert bi hertem Ärger
Wird mit jeder Krise stärcher
Wär chas richte de we niemer witterweis

I bi nie wäg
I bi überau
Bi geng bi dir
Du gsehsch mi nid
Du füusch es
Und egau wi hert dass wird
Heb nie Angst dass mi jeh verlürsch
O weni mau für ne lengeri Phase nach ewigem Warte no immer nid da bi
We de scho fasch dini Waffene ableisch
Wüu de nümme chasch
De errinner di a mi
Suech i dir die Stimm
Wo sitt du Chind bisch
Findt du wirsches irgendwenn
Wüu no geng nur du für immer
Immerzue drzue bestimmt bisch

U mir hei no aui Zit vor Wäut
I verlah di nie
Und solang dass du no a mi dänksch
Bini da bi dir.

Wär isch bis da häre cho mit dir
Wär bestimmt wies witer geit
U wenn das fertig isch
Wär isch immer dert bi hertem Ärger
Wird mit jeder Krise stärcher
Wär chas richte de we niemer witterweis
Du du duCredits
Writer(s):
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Disclaimer: i testi sono forniti da Musixmatch.
Per richieste di variazioni o rimozioni è possibile contattare direttamente Musixmatch nel caso tu sia un artista o un publisher.

© 2022 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini

Rockol

  • Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
  • Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
  • Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
  • Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
  • È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.