Testo della canzone Teil vo dr Lösig (Greis), tratta dall'album 2

Teil vo dr Lösig - Greis

Was macheder au fürne Gring?
Es chunt aus guet!
Wüu i immer no gloub u vertroue, mir kippe die Grosse,
Obwou i oft gäg mini eigene Prinzipie verstosse
Obwou i mängisch d'Wäut nid gseh,
I Momänt wos mi hätti brucht,
Für öich nid da bi gsi, wüu i so mit mir säuber beschäftigt bi
Und, wüu dr mir so viu Angst nämet,
Wüu solang dir bimer sit, isch aues nur haub so astrengend
Wüu i as Ching nie hät dänkt, ds es mau bis da häre längt
Wüu i cha stärbe, wöu aues wo itz no chunt isch nur no gschänkt
La mi ir Sunne hänge,
I bi jung und unabhängig
Ha scho gwunne,
Chume nume zumen Ehrerundi dräie
Säg em Ougeblick, er söu verwile u anes Wunder gränzt
Und es längt, und i ha gärn so Untergänh
I bi scho fasch am Ziu,
Dr einzig Find wo no blybt ufem Wäg bini säuber,
S'isch nid so kompliziert, we'd nid Angst hesch,
Z'verlüre wird aues viu lichter
U si chöimi nüme bräche
Es wird immer öper ha
Wo nach mir cha übernä
Gnu kritisiert, jede weiss wär dr Bös isch,
Ab itz wärde mer e Teil vo dr Lösig
Obwou si im Parlamänt wider Frömdehass verträtte
Und dr Arm ufhäbe as ob si au Schwitz hätte vergäse
Obwou ihres Ziu bekannt isch, si bhaute d'Macht über aui
Solang jede Angst het vorm Anger.
Mir si nid bling, mi Nachber isch nid mi Find
Wüu immer di glyche schaffe im Abwasch und am Band
Was Schurkestaat?
I gseh d'Achse Washington-Bärn,
Wüu i wasch wird, wöu i nech i Arsch tritt u kämpfe
Wüu si handu betribe mit angerne Diktature
Wüu is nid cha dure, Figg eue Kampf vo de Kulture
Wüu's glychzytig so viu Ereignis uf dr Wäut git,
Ds es schwär wird, ds me d'Sache no gseht im Verhäutnis,
Wüu d'Häufti verbländet, Wöu 16'000 Ching unger 5i si verhungeret am 11. September,
Wüu mir entscheide
Wüu mir ds Leid chöi beände
Wüu's e für jede würd länge, wöu mer heis i de Häng, Hüt!
I bi scho fasch am Ziu,
Dr einzig Find wo no blybt ufem Wäg bini säuber,
S'isch nid so kompliziert, we'd nid Angst hesch,
Z'verlüre wird aues viu lichter
U si chöimi nüme bräche
Es wird immer öper ha
Wo nach mir cha übernä
Gnu kritisiert, jede weiss wär dr Bös isch,
Ab itz wärde mer e Teil vo dr Lösig
Wöu i chene e Frou, womi zum lache bringt,
U weni abwäsend bi, näbenang üse näme schriibt,
Si isch wi i mine Tröim usert das es sen äbe git,
Auso liebi se, obwou mer ni wärde zäme si,
Si lerht mer flüge, si hout mi zrügg a Bode u i Fride
U aues woni bi, bini für si,
Si küsst mi wach u macht es letschts mau Tür zu
I heb'se, umarme ihre Sprenstoffgürtu,
Wüu i muess lah gah, zum besser chöne begriffe
Zum itz erfüet si, nid ersch nach em erreiche vom Ziu
I gah vo Leid zu Glück i regumäsige Abschtäng,
Trou mer wyder aus zu, aus obs nid druf ab chäm
Wöu i zytere bim schriibe vo dene Wort
Und ou wen di Sorge wono chöme, Bücher wärde fordere,
Gloub mers, ds Beschte steit üs no bevor
Blybet nid hänge am Traum,
I Liib, Läb u Vertroue
I bi scho fasch am Ziu,
Dr einzig Find wo no blybt ufem Wäg bini säuber,
S'isch nid so kompliziert, we'd nid Angst hesch,
Z'verlüre wird aues viu lichter
U si chöimi nüme bräche
Es wird immer öper ha
Wo nach mir cha übernä
Gnu kritisiert, jede weiss wär dr Bös isch,
Ab itz wärde mer e Teil vo dr Lösig
I bi scho fasch am Ziu,
Dr einzig Find wo no blybt ufem Wäg bini säuber,
S'isch nid so kompliziert, we'd nid Angst hesch,
Z'verlüre wird aues viu lichter
U si chöimi nüme bräche
Es wird immer öper ha
Wo nach mir cha übernä
Gnu kritisiert, jede weiss wär dr Bös isch,
Ab itz wärde mer e Teil vo dr Lösig
So lang i liibe, e Teil vo dr Lösig
So lang i gloube, e Teil vo dr Lösig
So lang i vertroue, e Teil vo dr Lösig
So lang bini dankbar, e Teil vo dr Lösig
So lang bini klar zum Kampf.Credits
Writer(s): Flury Christoph, Meyrat Poul, Anliker Basil, Fivian Bruno
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Disclaimer: i testi sono forniti da Musixmatch.
Per richieste di variazioni o rimozioni è possibile contattare direttamente Musixmatch nel caso tu sia un artista o un publisher.

© 2022 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini

Rockol

  • Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
  • Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
  • Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
  • Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
  • È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.