Testo della canzone Mini Bitch (Greis), tratta dall'album ME LOVE

Mini Bitch - Greis

Läck hani ghübschet ide letschte Jahr
Chum bini zrügg
U s Land verliebt sich scho am erste Abe
Wott sich scho häre gäh
Aus wäri gärn zu aum bereit
Doch i gib nume es Küssli
När steui se ufds Taxi hei
I bi es Chind vo de Stärne
Wosch di verliebe
Rächne mit Chostetarife
Vo Eduprostituierte
I mach di glücklich
I bsorgders o Missy
Doch s giut o für di Schwiz
No lips no kissing
Sust gib der aus
Gibmi us aus dini Begleitig
Chaschmi umereiche
U i zeig mis Arsch a dine Vernissage
Machsch aus für mi
I muess nur mit de Finger schnippe
Woschmi nümme teile
Flehsch i söu bitte für immer blibe
Doch i muess gah
D Zit isch scho gli verbi
Leg di wider a Schwiz
Sust tribi di no i Ruin
Luege ufd Uhr
Mir si d Gränze am sueche
D Frag isch am Ändi nur
Wär isch wäm sini Huere

Du bisch mini Bitch u i dini
Fleh doch mini Lippe gits ned
Susch gib der aus aber aus hett si Pris

U faus di verliebsch wirsch baud scho ruiniert si

Du bisch mini Bitch u o ihri
Was mache di Macker mit dir

I nimm di mit mir gö furt vo dem Puff
I mach aues wider guet es liebt di kene so wie i My Love

Mir hei nis au scho mau verchouft
Du weisch ja guet we das geit
Hesch nach 700 Jahr
Immer no Hut wines Baby
Du bisch so schön
U begehrenswärt i dem Chleid
Edli Helvetia
I wett der e Teddy gäh und es Bett ehrlech
Di angere we di nur usnäh u verhuere
We di d Zuehäuter am Abe figge
Machsch d Ouge zue
Söusch di ned imische
Si wei für di entscheide und rede
Doch Neutralität
Heisst ja nüt aus du tribsches mit jedem
S isch für d Versorgig u d Biudig vo dine Chind
Doch wiu dini Macker di hingerzieh
Blibt für die nümme viu
Si hei di verchouft
Jetzt muesch no zahle für ihri Spiusucht
S blibt e rote Fläcke ufem wisse Liintuech
Si liebe di ni weisch
Si figge di nur u isoliere di

Aber i bi da für di Baby
Ig i liebe di
Chum mir gö furt
Gö zäme go Gränze sueche

D Frag isch am Ändi nur
Wär isch wäm sini Huere

Du bisch mini Bitch u i dini
Fleh doch mini Lippe gits ned
Susch gib der aus aber aus hett si Pris
U faus di verliebsch wirsch baud scho ruiniert si

Du bisch mini Bitch u o ihri
Was mache di Macker mit dir
I nimm di mit mir gö furt vo dem Puff
I mach aues wider guet es liebt di kene so wie i My Love
Kene so wie i My LoveCredits
Writer(s):
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Disclaimer: i testi sono forniti da Musixmatch.
Per richieste di variazioni o rimozioni è possibile contattare direttamente Musixmatch nel caso tu sia un artista o un publisher.

© 2022 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini

Rockol

  • Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
  • Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
  • Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
  • Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
  • È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.