Testo della canzone Zirichiltaggia (Live in Genova 03/01/1979) (Fabrizio De André), tratta dall'album Fabrizio De André & PFM: il concerto ritrovato

Zirichiltaggia (Live in Genova 03/01/1979) - Fabrizio De André

Di chissu che babbu ci ha lacátu la meddu palti ti sei presa
Lu muntiggiu rúiu cu lu súaru li àcchi sulcini lu trau mannu
E m'hai laccatu monti múccju e zirichèlti

Ma tu ti sei tentu lu riu e la casa e tuttu chissu che v'era 'ndrentu
Li piri butìrro e l'oltu cultiato e dapói di sei mesi che mi n'era 'ndatu
Parìa un campusantu bumbaldatu

Ti ni sei andatu a campà cun li signuri fènditi comandà da to mudderi
E li soldi di babbu l'hai spesi tutti in cosi boni, midicini e giornali
Che to fiddòlu a cattr'anni aja jà l'ucchjali

Ma me muddèri campa da signora a me fiddòlu cunnosci più di milli paráuli
La tòja è mugnedi di la manzàna a la sera e li toi fiddòli so brutti di tarra
E di lozzu e andaràni a cuiuàssi a a calche ziràccu

Candu tu sei paltutu suldatu piagnii come unu stèddu
E da li babbi di li toi amanti t'ha salvatu tu fratèddu
E si lu curàggiu che t'è filmatu è sempre chiddu
Chill'èmu a vidi in piazza ca l'ha più tostu lu murro
E pa lu stantu ponimi la faccia in culu
E pa lu stantu ponimi la faccia in culuCredits
Writer(s): Massimo Bubola, Fabrizio De Andre'
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link

Disclaimer: i testi sono forniti da Musixmatch.
Per richieste di variazioni o rimozioni è possibile contattare direttamente Musixmatch nel caso tu sia un artista o un publisher.

© 2021 Riproduzione riservata. Rockol.com S.r.l.
Policy uso immagini

Rockol

  • Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa.
  • Usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi.
  • Accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, in generale, quelle libere da diritti.
  • Pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.
  • È disponibile a corrispondere all'avente diritto un equo compenso in caso di pubblicazione di fotografie il cui autore sia, all'atto della pubblicazione, ignoto.

Segnalazioni

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.